Dr. Mateja Ratej

znanstvena sodelavka
mratej@zrc-sazu.si

Dr. Gregor Antoličič

asistent z doktoratom
+386(0)14706498
gregoran@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Maja Godina Golija

znanstvena svétnica
+386(0)2/4213154
maja.godina@zrc-sazu.si

Mag. Matjaž Grahornik

asistent, mladi raziskovalec
00386(0)1 47 06 207
matjaz.grahornik@zrc-sazu.si

Asja Pehar Senekovič

asistentka
+386(0)2/4213-155
asja.pehar@zrc-sazu.si

Dr. Kristina Toplak

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706462
ktoplak@zrc-sazu.si