asistentka, magistrica ekonomskih in poslovnih ved

Telefon:
+386(0)2/621 26 19
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Asja Pehar Senekovič je leta 2014 magistrirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru na temo Potencial povratnih migrantov z vidika slovenskih podjetij. V sklopu študija se je udeležila študijske izmenjave na Švedskem, dveh mednarodnih poletnih šol Univerze v Ljubljani (2010) in Univerze v Mariboru (2012) ter delovne prakse v Kolumbiji. Po zaključku magistrskega študija se je udeležila Leonardo da Vinci delovne izmenjave v Španiji in se po vrnitvi zaposlila pri nevladni organizaciji Društvo ODNOS kot strokovna sodelavka na projektu Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito. Leta 2015 se je vpisala na doktorski študij migracij in medkulturnih odnosov na Univerzi v Novi Gorici. Od decembra 2017 je kot asistentka zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije.

Področja delovanja: prisilne migracije, begunci, migracijske in integracijske politike, vključevanje priseljencev.

Izbrane publikacije

PEHAR, Asja (2016). Factors of social integration of immigrants in Spain. Dve domovini/Two homelands, številka 43, str. 129-141.

BORŠIČ, Darja; PEHAR, Asja (2015). Benefits of returning migrants from the perspective of Slovenian entrepreneurs. In: Danilova, Elena; Makarovič, Matej; Zubkovych, Alina - Multi-faced transformations : challenges and studies, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing. Str. 61-85.

 

Konference:

September 2014, Piran: mednarodna konferenca Izzivi družbenih sprememb, Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica, Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica: (soavtorica prispevka Potencial povratnih migrantov z vidika slovenskih podjetij" z dr. Darjo Boršič).