Dr. Gregor Antoličič
  • asistent z doktoratom, docent


+386(0)2 62 12 605

gregor.antolicic@zrc-sazu.siUkvarja se s politično, kulturno, gospodarsko in vojaško zgodovino Maribora in širše okolice v času od začetka 19. stoletja do konca prve svetovne vojne.

Pozabljene žrtve prve svetovne vojne - vdove, sirote in vojni invalidi ( podoktorski_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2022)
Begunci - nikoli dokončana zgodba ( temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)

Izobrazba

Leta 2013 diplomiral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru iz teme: Politično delovanje Lavoslava Gregoreca.

Zaposlitve

Od leta 2013 mladi raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

Znanja in sposobnosti

Poleg gradiva vezanega na Maribor med leti 1914-1918 raziskuje še delovanje pomembnih spodnještajerskih političnih osebnosti iz konca 19. in začetka 20. stoletja.

Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Socialna in ekonomska zgodovina H270
Politična zgodovina H271

Ključne besede
prva svetovna vojna
politična zgodovina
Maribor
vojaška zgodovina
19. & 20. stoletje