Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor od leta 2010 deluje v prenovljeni stavbi Karantene nekdanje moške kaznilnice (http://www.nd-mb.si/prostori/karantena/). Sodelavci, ki raziskujejo na področju etnologije, (kulturne in socialne) zgodovine, antropologije ter študij migracij, so najtesneje povezani z delom svojih inštitutov: Inštituta za kulturno zgodovino, Inštituta za slovensko narodopisje, Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ter Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. O Mariboru in njegovem zaledju objavljajo znanstvene monografije, članke in prispevke.