Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor je pričela delovati leta 2010 v treh pisarnah prenovljene stavbe Karantene nekdanje moške kaznilnice na Pobreški c. 20. Od konca leta 2019 kadrovsko in prostorsko okrepljena deluje na ulici Moša Pijada 22.
Sodelavci so najtesneje povezani z delom inštitutov ZRC SAZU: Inštituta za kulturno zgodovino, Inštituta za slovensko narodopisje, Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa in Biološkega inštituta Jovana Hadžija.
O Mariboru in njegovem zaledju objavljajo monografije, članke ter znanstvene in publicistične prispevke, obenem pripravljajo javne dogodke v sodelovanju z mariborskimi javnimi zavodi s področja kulture in znanosti.