Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor od leta 2010 deluje v prenovljeni stavbi Karantene nekdanje moške kaznilnice (http://www2.nd-mb.si/prostori/karantena/). Sodelavke, ki raziskujejo na področju etnologije, kulturne zgodovine, antropologije ter študij migracij, so najtesneje povezane z delom svojih inštitutov: Inštituta za kulturno zgodovino, Inštituta za slovensko narodopisje ter Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije. O Mariboru in njegovem zaledju objavljajo znanstvene monografije, članke in prispevke.