znanstvena sodelavka

E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno deluje na Raziskovalni postaji ZRC SAZU Maribor, ki jo tudi vodi. Je članica ožjega uredniškega odbora pri Novem Slovenskem biografskem leksikonu (NSBL) in področna urednica pri NSBL za politiko in gospodarstvo po letu 1918. Je urednica Biografskih študij, ki izhajajo v okviru zbirke Življenja in dela na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Ob uredniškem delu se raziskovalno posveča mikrozgodovinskim študijam in v njih življenjem preteklih anonimnih posameznikov, ki so v zgodovinskih obravnavah praviloma slikani kot nerazpoznavna gmota podrejenih. Kot je zapisal filozof Mladen Dolar v predgovoru k njeni knjigi Ruski diptih (2014) se v individualnem, družinskem, psihološkem, pravnem mikrokozmosu enigmatično zrcali makrokozmos socialnih, političnih, historičnih določilnic.

Izbrane publikacije

Markuzzijev madež; rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni. Ljubljana: Založba Modrijan, 2017. (znanstvena monografija)

Vojna po vojni; štajerske kmečke družine v dvajsetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Založba Modrijan, 2016. (znanstvena monografija)

Begunstvo profesorja Tofana; kulturnozgodovinski prerez Maribora v dvajsetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Založba Modrijan, 2015. (znanstvena monografija)

Usode prve svetovne vojne. Življenja in dela X. Biografske študije 7. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. (urednica)

Ruski diptih; iz življenja ruske emigracije v Kraljevini SHS. Ljubljana: Založba Modrijan, 2014. (znanstvena monografija)

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Biografije, mentalitete, epohe (raziskovalni program • 1. januar 200931. december 2014)

Slovensko-srbski politični odnosi v letih 1918-1941 (podoktorski raziskovalni projekt • 1. september 200531. avgust 2007)

Raziskovalna področja

Teorija zgodovine H200 • Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250 • Zgodovina misli H130 • Politična zgodovina H271 • Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280