Osnovni podatki
29. maj 2017 ob 19:00
Salon uporabnih umetnosti, Maribor

Organizator
Raziskovalna postaja Maribor
Založba Beletrina
Opis

Kranjska klobasa piše slovensko zgodovino (tudi) z madeži, ki jih je pustila v slovenskem časopisju – po besedah Ivana Prijatelja »instrumentu, ki je pri kulturnem in civilizacijskem preporodu slovenskega ljudstva v narod […] igral glavno vlogo«. Ne le da so veliki možje (pa sem in tja tudi kakšna ženska) in dogodki grdo popackani z madeži kranjske klobase. Teme – kot so narodna prebuja, politično nategovanje, lovljenje novcev, kulturniško šopirjenje, duh revolucije in konec zgodovine – so kot meso in mast v čreva kranjskih klobas na silo stisnjene v posamezna obdobja: avstro-ogrski čas, prvo in drugo Jugoslavijo ter samostojno Slovenijo. Knjiga predstavlja iskrivo, analitično prodorno in metodološko fundirano, hkrati pa nadvse kratkočasno, mestoma šokantno in drugje izrazito kratkočasno analizo naroda skozi duh klobase oziroma nacionalne jedi, ki je Slovenijo ponesla v vesolje. Razkrivanje pomenov kranjske klobase in njihovih sprememb lahko torej beremo kot nekakšen gosti opis ali še bolje opis slovenske družbe in kulture na osnovi eksemplaričnega primera analize materialne kulture. 

Dr. Jernej Mlekuž je na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici doktoriral na temo bureka. Raziskovalno se posveča teoriji in metodologiji migracijskih študij, kulturnim vidikom migracijskih procesov, materialni kulturi, družbeni prostorskosti, medijskim študijam, epifenomenom in rečnim pretokom.

Z njim se bo v Mariboru pogovarjala zgodovinarka in vodja Raziskovalne postaje ZRC SAZU Maribor dr. Mateja Ratej.

"Ob zapisih o kranjski klobasi se nam razkrije, da naša zgodovina niso samo veliki možje in tu in tam kakšna žena, ampak tudi množica vsakdanjih stvari, med katerimi ima kranjska klobasa posebno mesto." (dr. Jernej Mlekuž, iz intervjuja v Nedelu)

Prijazno vabljeni!